Hoewel vastgoed in het algemeen wordt beschouwd als een relatief veilige investering, zijn er, zoals bij alle investeringen, risico's waarvan je je bewust moet zijn:

Leegstand: een langere periode zonder huurder kan je rendement aanzienlijk verlagen door een vermindering van de huuropbrengsten. Wij minimaliseren dit risico door te beleggen in panden in steden en buurten waar volgens ons een sterke en duurzame vraag naar huurwoningen is en door in onze financiële modellen uit te gaan van een leegstandsprognose die hoger ligt dan het nationale gemiddelde.

Wanbetalende huurder: het kan gebeuren dat een huurder niet langer in staat is de huur te betalen, hetgeen ertoe zal leiden dat wij de huurovereenkomst moeten beëindigen. Dit kan tijdrovend zijn, kan leiden tot lagere netto huurinkomsten en dus een lager rendement op je investering. Om het risico op wanbetaling tot een minimum te beperken, hebben wij een grondig selectie proces voor onze huurders opgesteld.

Operationele kosten: de operationele kosten van een pand kunnen sneller stijgen dan verwacht en sneller dan de huurinkomsten stijgen. Dit zou kunnen leiden tot lagere netto huurinkomsten en een lager rendement op je investering.

Onderhoudsrisico: Tijdens het aankoopproces doen we een grondig onderzoek en technische inspectie van het pand om alle benodigde herstellingen en renovaties in kaart te brengen en in het budget op te nemen. Maar we kunnen een onverwachte herstelling nooit uitsluiten. Deze zou kunnen leiden tot lagere netto huurinkomsten en een lager rendement op je investering, indien deze niet door onze verzekering zouden worden gedekt of hoger zou uitvallen dan ons gepland onderhoudsbudget.

Huizenmarkt risico: de sterke prestaties van de huisvestingsmarkt zullen naar verwachting aanblijven, grotendeels doordat de vraag jaar na jaar toeneemt, terwijl er een een structureel tekort aan woningen in de steden is. Maar aanhoudende sterke prestaties zijn niet gegarandeerd en er zijn de afgelopen 25 jaar ook perioden geweest waarin de huizenprijzen daalden. Tijdens een mogelijke daling van de markt zouden wij BRXS eigendommen beheren om er verder voor te zorgen dat uw investering winstgevend blijft, maar zij zouden het verwachte rendement op uw investering kunnen verminderen.

Voor aanvullende informatie en een uitgebreid overzicht van de belangrijkste risico's verwijzen wij u naar het pand-specifieke AFM-informatiedocument.

In het worst case scenario, wanneer een beleggingspand niet meer winstgevend kan worden gemaakt, zal BRXS het pand verkopen. De opbrengst van de verkoop zal dan eerst gebruikt worden om de hypotheek af te lossen en eventuele verkoopkosten die daarmee gepaard gaan. De resterende bedragen zullen onder de beleggers worden verdeeld, wat betekent dat je, als het pand voor een lagere prijs wordt verkocht dan oorspronkelijk aangekocht, je je investering geheel of gedeeltelijk kan verliezen.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!