Wanneer je een brxs note koopt, koop je een obligatie die je het recht geeft op een rente betaling per kwartaal en de terugbetaling van je oorspronkelijke investeringsbedrag. Deze rentebetaling is variabel en hangt af van de opbrengst van woning waarop de brxs note betrekking heeft:

Netto huurinkomsten: De totale huurinkomsten min alle kosten zoals onderhoud, gemeentelijke belastingen, verzekeringen en hypotheekbetalingen.

Waardestijging: Je ontvangt je deel van de potentiële meerwaarde die wordt gemaakt wanneer de woning wordt verkocht.

Deze bedragen en uitbetalingen zijn evenredig met het totale aantal brxs notes dat je bezit in de woning. Bij elke uitbetaling ontvang je ook een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten, kosten en financiele situatie van de woning. Meer informatie over de verwachte rendementen vind je hier.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!