Je verwacht rendement op je Brxs investering bestaat uit twee delen:

Huuropbrengsten: Brxs betaalt je de netto huurinkomsten (d.w.z. de totale huurinkomsten min alle kosten) elk kwartaal uit. Dit wordt evenredig verdeeld onder alle investeerders op basis van hun percentage brxs notes in een bepaald pand. Wijzigingen in de huurinkomsten (bijv. jaarlijkse indexering) worden automatisch toegepast op je driemaandelijkse uitbetalingen.

Waardestijging van de woning: Aangezien de waarde van onroerend goed over de lange termijn in het algemeen stijgt, kan de waarde van je brxs notes ook stijgen. Als we kijken naar de huizenprijzen tussen 1995 en 2020 in Amsterdam (onderstaande grafiek), dan zijn deze over de gehele periode met gemiddeld 7,1% per jaar gestegen, inclusief twee periodes van waardedalingen in 2002-2004 en 2008-2013. Maar het is belangrijk te begrijpen dat de huizenmarkt ook jaren van prijsdalingen heeft gekend en zoiets zou een negatieve impact hebben op je investering.


Bron: CBS

Op elke vastgoed pagina vind je een calculator die een schatting maakt van de huurinkomsten en operationele kosten van het onroerend goed in de komende jaren. Door het aanpassen van je investeringsbedrag, de verwachte periode en je aannames over de waardestijging, kan je een idee krijgen van je verwachte rendement.

Wij kunnen geen vast rendement garanderen, aangezien het rentepercentage afhankelijk is van de werkelijke netto-inkomsten van de investering (deze kunnen hoger of lager uitvallen) en de werkelijke waarde van het onroerend goed op het moment van de verkoop. Gelieve de volgende principes in gedachten te houden:

Zoals met alle investeringen, diversifieer je portefeuille zodat je minder blootgesteld bent aan één enkele investering. Dit helpt je je risico te beperken en te spreiden.

Investeringen hebben een veel grotere kans op een goed rendement over een langere periode, dus adviseren wij om geen geld te investeren dat je op korte termijn nodig zou kunnen hebben en alleen geld te investeren dat je je kan veroorloven te verliezen. Investeren op lange termijn helpt ook om de impact van mogelijke periodes met waardedalingen in de huizenprijzen te verminderen.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!