Neen.

Terugkerende kosten, zoals die voor onderhoud, herstellingen, verzekeringen en belastingen, worden voorzien en afgetrokken van de huurinkomsten. Eventuele onverwachte kosten voor onverwachte leegstand, wanbetaling van huurder of een onverwachte herstelling (die niet door de verzekering zou worden gedekt) worden betaald via de reserves gehouden in de BV van de woning.

In het onwaarschijnlijke geval dat deze kosten de reserves overschrijden, zal BRXS een kortetermijnlening verkrijgen van een entiteit van de BRXS groep om de kosten te dekken. Deze lening zou dan geleidelijk worden terugbetaald met behulp van toekomstige huuropbrengsten, wat tijdelijk een negatieve impact kan hebben op het rendement van je investering. Ter bevestiging: ook in een dergelijk geval zullen wij investeerders nooit om extra kapitaal vragen.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!